Hoppa till textinnehållet

Trygghetspaket för egenföretagare

  • Pensionssparande för ökad trygghet när du blir pensionär
  • Sjukförsäkring för ersättning om du  skulle bli långvarigt sjuk
  • Olycksfallsförsäkring som gäller både på arbetet och på din fritid
  • Trygghet för din familj om du avlider med livförsäkring
  • Snabbare vård med sjukvårdsförsäkring

5 saker som ingår i trygghetspaketet

1. Ökad trygghet för dig som pensionär

Som anställd har man en tjänstepension men som företagare är det ditt ansvar att se till du får en pension som du kan leva på. Vi hjälper dig att komma igång med ett pensionssparande.

 

Företagaren i vårt exempel är 35 år och tar ut 25 000 kr i lön per månad.

* Räkneexemplet bygger på en avsättning på 2 500 kr per månad med en förväntad real avkastning på 1,9 % per år (efter avgifter, avkastningsskatt och inflation) och utbetalning under 10 år.

2. Ersättning vid långvarig sjukdom

Till skillnad från de flesta som är anställda saknar egenföretagare ofta en kompletterande sjukförsäkring. Dessutom blir konsekvenserna större för dig som är företagare, eftersom din närvaro ofta är kritisk för intäkterna i företaget.

 

Företagaren i vårt exempel är 35 år, tar ut 25 000 kronor i lön per månad och har tecknat en konsoliderad sjukförsäkring. Prisbasbeloppet (pbb) för 2021 är 47 600 kronor.

* Om premiebefrielseförsäkring ingår i din pensionsförsäkring betalas din pensionspremie vid långvarig sjukdom.

3. Försäkring vid olycksfall

Olyckor är ingenting man förväntar sig ska hända, ändå inträffar de varje dag och drabbar både individer, familjer och företag ekonomiskt. Om du skulle råka ut för en allvarlig olycka kan det vara nödvändigt med en ekonomisk ersättning. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och under fritid. 

Exempel på ersättning från olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringen - mer information

4. Trygghet för din familj

Hur blir det ekonomiskt för din familj om du avlider? De flesta egenföretagare har ett alltför dåligt skydd för sina efterlevande. Om du inte har tecknat någon egen försäkring får din familj normalt endast ut en lägre omställningspension.

Exempel: Vad får din familj om du avlider?

Livförsäkringen - allt du behöver veta

5. Snabbare vård med sjukvårdsförsäkringen

Snabb sjukvård kan vara helt avgörande för dig som är egenföretagare. Med en sjukvårdsförsäkring garanteras du bästa tänkbara vård samtidigt som du undviker långa vårdköer.

 

Företagaren i exemplet har råkat ut för ett diskbråck. Förloppet räknas från första läkarbesöket till att rehabilitering inleds efter operationen.

Vad kostar Trygghetspaketet?

Hur mycket det kostar beror på din ålder och hur mycket du tjänar. Vi visar tre olika exempel där företagaren är 35 år.

Wallet

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan

Kontakta oss om Trygghetspaketet

Via bankkontor

Välkommen till ett av våra kontor så hjälper vi dig.

Via Kundcenter Företag

Ring oss för att få hjälp med företagets affärer. Vi ger ditt företag personlig service och rådgivning. 0771-33 44 33