Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor

Ställ din fråga här

Historik

Sommarlandskap

Dalslands Sparbank har en anrik historia. Som initiativtagare till sparbanksbildningen i bygden var komminister Joseph Jacobi en av de främsta. Genom hans försorg tillsattes en kommitté som skulle upprätta förslag till ett reglemente för en gemensam sparbank i häradet.

Kommittén upprättade ett förslag till reglemente för Nordals Härads Sparbank, som banken hette fram till maj 2009, som godkändes och fastställdes den 3 oktober 1870.

Kyrkvärden, kommunalmannen och landstingsmannen Anders Olsson blev direktionens förste ordförande. Joseph Jacobi fick uppdraget att vara bankens förste kassör och räkenskapsförare.

Vid bankens 125-årsjubileum 1995 utgavs boken Sparbanken och bygden 1870 - 1995. Boken sammanställdes av f d styrelseordföranden Per-Olof Lampers, som även författat många artiklar under rubriken Bygdens bank berättar. Boken innehåller flera intressanta artiklar om utvecklingen på bankområdet och i bygden där vi verkar. Bland annat har docent Per Hultqvist skrivit en läsvärd artikel om Nordals härad under 1800-talet.
Boken avslutas med en presentation av de som styrt banken, i många fall illustrerad med fotografier.

I mars 2009 beslutade bankens styrelse att enhälligt anta erhållet anbud från Swedbank AB om att förvärva tre kontor i Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda.

I april 2009 beslöt huvudmännen enhälligt, vid en extra sparbanksstämma om att:

  • ändra bankens firma från Nordals Härads Sparbank till Dalslands Sparbank
  • utöka bankens verksamhetsområde så att det innefattar Melleruds, Färgelandas, Dals-Eds och Bengtsfors kommuner i Dalsland
  • förändra antalet huvudmän som skall utses av respektive kommunfullmäktige så att Bengtsfors och Melleruds kommuner utser 5 ledamöter vardera emedan Dals-Ed och Färgelanda utser 3 ledamöter vardera.
  • förändra antalet ordinarie styrelseledamöter till att omfatta max 10 ledamöter exklusive VD och personalrepresentanter.

I maj 2009 godkände Finansinspektionen och Bolagsverket förvärvet och de av huvudmännen beslutade förändringarna.

Stäng Skriv ut