Årets undersökning visar att konjunkturindikatorn* steg till 57 jämfört med minus 15 i fjol, den lägsta nivån i Småföretagsbarometerns historia. Uppgången blev trots det lägre än vad företagen räknade med förra året. Den främsta förklaringen är att tillväxten av, främst, efterfrågan och omsättning men även sysselsättning utvecklades svagare än förväntat. Brist och svårigheter att hitta medarbetare är fortsatt ett stort hinder för företagen. I årets undersökning är det även tydligt att politiken påverkar småföretagen allt mer, politisk oförutsägbarhet har fördubblats som tillväxthinder bland företagare, från 6 procent av företagen i fjol till 12 procent i år.

Trots utmaningar är småföretagen positiva om framtiden och tror att konjunkturen kommer fortsätta stärkas under det närmaste året. 

Mer information