Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
 1. Om du inte är nöjd med svaret och ditt ärende gäller försäkringsprodukter

  Om du inte är nöjd med svaret från din rådgivare kan ärendet prövas på nytt. Beskriv skriftligt vad du tycker är fel och vem du tidigare har haft kontakt med.
  Skicka via brev eller e-post:

  Swedbank Försäkring, Klagomålsansvarig
  Box 105 34 Stockholm

   

 2. Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

  Är du fortfarande inte nöjd eller är i behov av rådgivning, kan du vända dig till någon av nedan instanser.

  Rådgivning

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Konsumenternas Försäkringsbyrå är en obunden rådgivningsbyrå som avgiftsfritt ger vägledning i frågor inom försäkringsområdet. 

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm
  Telefon 0200-22 58 00.
  www.konsumenternas.se

  Kommunal konsumentvägledare
  Konsumentvägledare finns i flertalet kommuner och lämnar råd i hushållsekonomiska samt juridiska frågor. Du kan söka efter kommunala konsumentvägledare på Hallå konsuments hemsida (se nedan).

  Konsumentverket (KO) / Hallå konsument
  Konsumentverket arbetar bland annat förebyggande för god marknadsföringssed och skäliga avtalsvillkor. 

  Konsumentverket
  Box 48, 651 02 Karlstad.
  Telefon 0771-42 33 00.
  www.konsumentverket.se

  Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

  Hallå konsument
  Box 48, 651 02 Karlstad.
  Telefon 0771-525 525.
  www.hallakonsument.se

  Tvistelösning

  Allmänna reklamationsnämnden, ARN
  ARN är en statlig myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden behandlar inte medicinska bedömningar. Sådan prövning kan i stället ske i Personförsäkringsnämnden.  Anmälan måste ha inkommit till ARN inom ett år från det att klagomål för första gången framställdes till Swedbank Försäkring.

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174, 101 23 Stockholm.
  Telefon 08-508 860 00.
  E-post ,
  www.arn.se

  Personförsäkringsnämnden

  Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden.
  Box 24067, 104 50 Stockholm.
  www.forsakringsnamnder.se

  Allmän domstol
  Du har också rätt att få din sak prövad i domstol, i första hand tingsrätten. 

  Domstolsverket, 551 81 Jönköping.
  Telefon 036-15 53 00. Fax 036-16 57 21.
  www.domstol.se