Den 1 mars är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Taiwan
  • Korea

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 1 mars 2021.

  • Asienfond A
  • Global Emerging Markets A
  • Small Cap Emerging Markets A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider