Den 8 mars är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Ryssland
  • Kazakstan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 8 mars 2021.

  • Rysslandsfond A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider