Hoppa till huvudinnehåll

Bli kund i Dalslands Sparbank

För att bli kund i Dalslands Sparbank men saknar svenskt personnummer måste du kunna identifiera dig och förklara varför du behöver ett bankkonto. Här får du vägledning om vilken information banken behöver från dig.

Identifiering

Om du saknar svenskt personnummer

Saknar du svenskt personnummer ska du identifiera dig med ett giltigt utländskt nationellt pass som visar ditt medborgarskap.

Behov av bankkonto

Alla banker i Sverige är enligt lag skyldiga att fråga varför du behöver ett bankkonto och hur du kommer att använda kontot. Det kan vara för att sätta in din lön eller annan ersättning, betala hyra eller spara.

Rätt till bankkonto

Alla, oavsett medborgarskap, har i princip möjlighet att öppna ett bankkonto som omfattas av insättningsgarantin. Men i vissa fall måste banken neka dig att öppna konto. Banken får exempelvis inte öppna konto:

  • om banken inte kan identifiera dig på ett säkert sätt 
  • om banken bedömer att informationen du lämnar om varför du vill öppna ett konto inte är tillräcklig

Ansök om att bli kund

Följ stegen nedanför för att ansöka om att bli kund i Dalslands Sparbank.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sverige har en lag, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som bland annat ska förhindra att skattebrott och finansiering av kriminell verksamhet sker i banken. Lagen innebär att vi som bank inte har rätt att öppna konton eller genomföra banktransaktioner om vi inte har fått svar på varför kunden behöver ett bankkonto och hur det kommer att användas.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter.
Svenska Bankföreningen - därför måste banken ställa frågor