Vi kan i vissa fall göra undantag från Finansinspektionens amorteringskrav på grund av särskilda skäl om din ekonomi väsentligt försämrats sedan lånetillfället.  Om vi bedömer att du inte kan amortera enligt de befintliga lånevillkoren kan du i undantagsfall beviljas tillfällig amorteringsfrihet under en begränsad period. Undantagen är inte generella utan prövas från fall till fall.

Om du hamnar i en ekonomisk svår situation är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt. Ring oss på 0771-22 11 22 eller besöka ett av våra kontor så ser vi över din situation.