Hoppa till huvudinnehåll

Vad är pensionsfonder?

Pensionsfonder, eller generationsfonder, är en speciell typ av blandfonder som är avsedda för pensionssparande. Våra pensionsfonder - Transferfonderna - är anpassade efter vilket år du är född. Fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper förändras över tiden beroende på marknadsläget och hur lång tid du har kvar till pensionen.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se

Pensionsfonder - få ett enkelt pensionssparande med Transferfond

Våra fonder är anpassade efter vilket årtal du är född. Till exempel är Transfer 60 en "60-talistfond" som passar dig som är född på 60-talet. Eftersom du inte har länge kvar till pensionen, placerar fonden nästan allt i räntebärande värdepapper och minskar aktieandelen i portföljen. Risknivån i portföljen anpassas med andra ord efter hur långt man har kvar till pensionen.

Transfer 90

För dig som är född på 90-talet planerar att gå i pension under perioden 2055-2064. Fonden placerar i normalfallet 100 procent i aktier. Från och med år 2050 sker en succesiv minskning av aktieandelen.

Två kollegor sitter på kontoret och jobbar vid en laptop

Transfer 80

För dig som är född på 80-talet planerar att gå i pension under perioden 2045-2054. Fonden placerar i normalfallet 100 procent i aktier. Från och med år 2040 sker en succesiv minskning av aktieandelen.

Par sitter vid en dator hemma på glasverandan

Transfer 70

För dig som är född på 70-talet planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Fonden placerar i normalfallet 95 procent i aktier och 5 procent i räntepapper med en nedtrappning av aktieandelen från och med år 2030.

Kvinna med glasögon skriver på en whiteboard

Transfer 60

För dig som är född på 60-talet planerar att gå i pension under perioden 2025-2034. Fonden placerar i normalfallet 65 procent i aktier och 35 procent i räntepapper med en nedtrappning av aktieandelen från och med år 2020.

Äldre par sitter hemma i soffan och tittar i en bok

Transfer 50

För dig som är född på 50-talet och som har gått i pension. Fonden har sedan 2015 trappat ner andelen aktier och placerar i normalfallet 25 procent i aktier och 75 procent i räntepapper.

Glad kvinna sitter på en cykel med grönsaker i lådor på framför ett växthus

Hållbarhet i Transfer

Swedbank Robur ställer hårda krav på de investeringar som får ingå i Transferfonderna när det gäller klimat, miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonderna förvaltas i linje med Parisavtalet.

Klimatet i fokus

Parisavtalet

Mer om våra generationsfonder

Prata pension med oss

Pension behöver inte vara så svårt som du tror.

Kontakta oss så hjälper vi dig med vår kunskap så kan du få en enklare resa mot pensionen.

 

Kontakta oss

Kontakta oss