Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Frågor och svar om passandebedömning

 • I den engelska versionen av MiFID talas det om ”non professionals”. I svensk lagtext har det översatts till "icke-professionell kund. Det har inte med att göra att man är icke-professionell som person och är alltså ingen värdering. Begreppets syfte är att klargöra om du handlar med finansiella instrument yrkesmässigt eller inte.

 • Med icke-professionell kund menas att man inte arbetar yrkesmässigt med eller investerar ofta i finansiella instrument. Den som är icke-professionell har det högsta kundskyddet.

 • Det är normalt en kund som arbetar yrkesmässigt med, eller investerar mycket frekvent i, värdepapper. Det kan vara en fondmäklare eller annan som mer professionellt ägnar sig åt affärer med finansiella instrument. Dessa har ett kundskydd men det är inte lika omfattande som för en icke-professionell kund. Bland annat behöver banken vanligtvis inte utföra någon passandebedömning för professionella kunder.

 • Med jämbördig motpart menas en kund som är en bank, ett finansinstitut eller annan som motsvarar banken. Passandebedömningen behöver i regel inte göras på dessa kunder.

 • Vid transaktioner utan investeringsrådgivning gör banken en bedömning om transaktionen passar mot bakgrund av kundens kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet. En passandebedömning görs inte när det gäller okomplicerade finansiella instrument, exempelvis fonder.

 • Du får svara på några frågor om det aktuella finansiella instrumentet. Utifrån svaren bedömer banken om din kunskap och erfarenhet är tillräcklig för att instrumentet ska passa dig.

 • Enligt Lagen om Värdepappersmarknaden så måste du alltid göra en passandebedömning när du gör affärer med komplicerade värdepapper.

 • Nej, då måste du kontakta banken ifall passandebedömningen ska tas bort.

 • Exempel på okomplicerade finansiella instrument är: börsnoterade aktier, obligationer och fondandelar.

 • Exempel på komplicerade instrument är derivat, warranter, aktielån, ETF samt Bevis och Spax.

 • När den som är icke-professionell kund handlar med ett komplicerat finansiellt instrument för första gången.

 • Eftersom banken vill vara helt säker på att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet måste du göra en ny passandebedömning.

 • Ja, om ordern gäller ett komplicerat finansiellt instrument. Men om du på eget initiativ handlar med ett okomplicerat instrument, till exempel aktier, via internetbanken eller som en direkt order på ett bankkontor, behöver du inte genomföra en passandebedömning.

 • Är du icke-professionell kund och handlar komplicerade finansiella instrument på internet kommer du att behöva göra en passandebedömning - du får svara på frågor kring din kunskap om instrumentet. En professionell kund förutsätts ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken och behöver därför inte göra en passandebedömning.

 • Nej, du behöver bara göra en passandebedömningen en gång för varje värdepapperstyp.