Affärsvolymens delindex sjönk med 0,7 indexenheter till 63,5 i november, vilket gav ett negativt bidrag om 0,2 indexenheter till PMI-tjänster. Index för planerad affärsvolym gick däremot upp till 68,5 i november från 65,5 i oktober.

Delindex för orderingång noterades till 64,2 i november från 60,3 i oktober, en uppgång med 3,9 indexenheter, vilket lämnade ett bidrag till PMI-tjänster om 1,3 indexenheter. Indexet för orderstockarna steg från 57,3 till 60,1 i november.

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 58,7 i november från 60,6 i oktober. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstakten för insatsvarorna fortsätter på en stabil trend.

Mer information

Läs om inköpschefsindex och ta del av hela analysen, nedan:

Inköpschefsindex – tjänster (samlingssida)
Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn (rapporten)