Samtidigt är inflationsutfallen svårtolkade då de påverkats av flera temporära faktorer. I detta sammanhang är prisutvecklingen för paketresor den största jokern, bland annat beroende på den metodförändring som SCB genomförde vid årsskiftet. Men även när paketresorna exkluderas har den underliggande inflationen stigit till ca 2 procent vilket visas av Riksbankens underliggande mått, Trim85 och Und24.

Läs hela analysen och mer makro:

Inflationen biter sig kvar över 2 procent

Mer makro (samlingssida)