Något regeringsinflytande för Frihetspartiet är inte troligt då de etablerade partierna har tagit avstånd från närmare samarbete. Parlamentet väntas bli mycket fragmenterat med många små – och medelstora partier. Regeringsbildningen riskerar därför att bli utdragen och komplicerad. Vi bedömer att liberalen Mark Rutte, har goda chanser att bli kvar som premiärminister.

Läs hela analysen och mer om makro:

Nederländerna den första valrysaren

Mer makro (samlingssida)