En stabilare global tillväxt och en återhämtning i råvarupriser ser vi däremot som stabiliserande faktorer liksom bolag med ofta starka likviditetspositioner, god access till kreditmarknaden och strategier anpassade till en låg organisk tillväxtnivå. På namnbasis noteras till exempel Arla, Fortum Värme, FastPartner, Saab och Hexagon.

Läs hela publikationen och mer om Månadens affärsöversikt.

Politiska risker dominerar vår syn på krediter