Antalet äldre företagare har ökat kraftigt i Sverige under senare år. En del av ökningen beror på att många företagare inte har råd att pensionera sig. En tidigare undersökning visade att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter.

– Mönstret med att företagare inte sparat tillräckligt till sin pension ser inte ut att brytas. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin pension än anställda, eftersom de inte med automatik får några avsättningar till tjänstepension. Att börja spara tidigt är nyckeln. Även små kontinuerliga avsättningar får stor betydelse på sikt, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Sparandet bör minst uppgå till tjänstepensionsavsättningarna

Varje månad gör de flesta arbetsgivare avsättningar till tjänstepension för sina anställda. Vår undersökning visar att de företagare som sparar till sin pension i genomsnitt gör avsättningar som är i samma storleksordning.

– Att som företagare försöka pensionsspara i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge är ett rimligt mål, säger Johan Kreicbergs och lägger till:

Många anställda sparar visserligen även privat till sin pension. En företagare som har utrymme att spara ytterligare kan på goda grunder välja ett mer allmänt sparande som de kan använda till mer än den framtida pensionen.

Läs mer i pressmeddelandet och under Företagande:

Företagares pensionssparande (PDF, pressmeddelande)

Företagares pensionssparande