Ett högre Boindex visar att hushållen har bättre marginal när en bostad ska köpas. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. När indexet är över 100 anses hushållen ha råd med sitt bostadsköp.

Boindex steg till 117,8 under det andra kvartalet, från 115,9 kvartalet innan. Ett Boindex på nästan 118 betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela Sverige, i genomsnitt var 18 procent. För bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad ligger bostadspriserna i stort sett stilla, med en liten ökning från 83 förra kvartalet till 84 nu.

När det gäller småhusmarknaden ligger priserna stilla för landet som helhet, men i Stockholms- och Göteborgsregionen har priserna sjunkit med 2 procent jämfört med första kvartalet i år. Prisförändringarna för såväl småhus som bostadsrätter har varit mycket måttliga med upp- och nedgångar på ungefär 2–3 procent. Malmöregionen sticker dock ut i sammanhanget, där har småhuspriserna stigit med 10 procent och bostadsrättspriserna med 5 procent sedan första kvartalet.

Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, kommenterar:

– Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in, i Stockholms- och Göteborgsområdet står nu bostadsrättspriserna stilla. Inbromsningen har lett till en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, där första kvartalet var ett undantag. Tittar vi på Malmö går dock utvecklingen åt andra hållet, något som är värt att hålla ögonen på lite extra.

Mer information

Läs rapporten och mer om Boindex:

Swedbank Boindex Q2 2017: ökad köpkraft för bostadsköpare i Sverige (rapporten)

Boindex (samlingssida)