Den 1 mars gör vi ett antal förändringar i fondbestämmelserna för Europafond och Europafond MEGA. Huvudsakliga förändringar är att vi tydliggör fondernas geografiska inriktning och vilka företag fonderna får investera i samt att vi inför andelsklasser. Att vi inför andelsklasser innebär ingen förändring för dig som andelsägare. De andelar som befintliga andelsägare i Europafond har idag kommer att tillhöra andelsklass A med samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en icke utdelande klass (så kallat ackumulerande) som handlas i SEK.

Andelsägare i Europafond MEGA kommer att erhålla andelar i andelsklass I, en icke utdelande klass som handlas i SEK med tröskel för teckningsavgift om en miljon svenska kronor per andelsägare.

Vad är en andelsklass?

En fond kan ha olika andelsklasser, vilket innebär att en och samma fond erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller icke-utdelande, förvaltningsavgift och villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Utöver ovanstående förändringar gör vi även förtydliganden och språkliga justeringar i fondbestämmelserna.

Kundbrev Europafond
Kundbrev Europafond MEGA