Huvudsakliga förändringar är att vi tydliggör vilka företag som fonden får investera i och att vi inför andelsklasser. De andelar som befintliga andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass A med samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en icke utdelande klass (så kallat ackumulerande) som handlas i SEK. Vi förtydligar även fondens målsättning samt inför möjligheten att placera på konto hos kreditinstitut, vilket underlättar likvidhanteringen i fonden. Utöver dessa förändringar görs språkliga justeringar och förtydliganden i fondens fondbestämmelser, ändringar som inte förändrar varken fondens karaktär eller placeringsinriktning.

Läs mer om förändringarna och ta del av kundbrev