Sedan flera år tillbaka gör vi en årlig sammanställning av våra aktiviteter som ansvarstagande kapitalförvaltare och aktiv ägare. Som en av de största kapitalförvaltarna i Norden följer ett stort ansvar att agera i hållbarhets- och ägarstyrningsfrågor. Men storlek innebär även en möjlighet att förändra branschen och driva utvecklingen framåt. I årets rapport diskuterar Swedbank Roburs Vd, chefen för Ägarstyrning och chefen för Hållbarhetsanalys hur de ser på hållbarhet ur ett ägarperspektiv.
Vi berättar också om våra fonder med fördjupat hållbarhetsarbete och beskriver flera enskilda exempel på bolagsdialoger som gett konkreta resultat. Under 2017 har vi sammantaget bedömt hållbarhetsarbetet i nära 2 400 bolag både i Sverige och utomlands.

Som en av Stockholmsbörsens största ägare ligger ägarfrågor oss varmt om hjärtat. Vårt ägarutövande sker huvudsakligen inför och på bolagsstämmor, genom en löpande dialog med bolagens styrelse och ledning samt genom samverkan med andra ägare. Vi röstade på nära 340 bolagsstämmor på ett 20-tal marknader vilket innebar att vi röstade för cirka 73 procent av fondernas kapital direktinvesterat i aktier. Vi deltog i flera valberedningar i nynoterade bolag där fonderna investerat som ankarinvesterare. Vi är stolta över att för fjärde året i rad uppnåddes en jämn könsfördelning av de för året nyvalda ledamöterna i de bolag där Swedbank Robur deltagit i valberedningen. I rapporten kan du läsa om vårt valberedningsarbete och våra prioriterade ägarfrågor, som till exempel hur vi arbetar för att öka mångfalden i bolagsstyrelserna.

Ansvarsfulla investeringar (pdf)