I det senaste nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om:

  • när Swedbank Roburs vd Liza Jonson tillsammans med förvaltare besökte London för att prata hållbar fondförvaltning.
  • att andelen kvinnor har ökat i de bolagsstyrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.
  • vad Swedbank Roburs nya chef för hållbarhetsanalys Eva Axelsson har för tankar om just hållbarhet.

Ansvar och påverkan december 2017

Tidigare nummer av Ansvar och påverkan

Anmäl dig till nyhetsbrevet