Fonderna är båda exponerade mot aktiemarknaderna och har liknande fördelning mellan Sverige och utlandet. En skillnad är att Kapitalinvest huvudsakligen direktinvesterar i aktier medan Premium Offensiv till största del investerar i fonder. Kapitalinvest har även en lägre förvaltningsavgift, 1,25 procent jämfört med avgiften i Premium Offensiv på 1,60 procent.

Detaljer om sammanläggningen och kundbrev