Olycka vid järnmalmsgruva

BHP och Vale är två bolag som äger en av Brasiliens största järnmalmsgruvor - Samarco. I november 2015 inträffade en stor olycka när en damm med mineralavfall vid gruvan brast vilket orsakade många dödsfall och kraftig översvämning i flera närliggande byar.

– Det kommer att ta flera år att helt sanera de sociala och miljömässiga konsekvenserna av olyckan, men positivt är att det finns ett väl planerat projekt inklusive organisation och budget för att effektivt hantera skadorna, berättar Shane Chaplin.

– Bolagen var öppna och transparenta med vilka utmaningar de stod inför och Swedbank Robur kunde ge värdefull input till arbetet och förslag på förbättringsåtgärder. Våra synpunkter kommer att lämnas direkt till BHPs styrelses hållbarhetskommitté, vilket visar att vi har en reell möjlighet att påverka ledningen för en av världens största gruvbolag, tillägger Shane.

Lava Jato – Brasiliens största mutskandal

Lava Jato – ”biltvätt” på portugisiska – är namnet på den massiva mut- och korruptionsskandal där oljejätten Petrobras tillsammans med underleverantörer mutade affärskontakter och politiker för att vinna upphandlingar. Hela skandalen har bland annat förvärrat landets pågående lågkonjunktur.

– Även om vi inte har stort ägande i de inblandade företagen, passade jag på att besöka dem för samtal kring hållbarhetsfrågor och affärsetik. Generellt kan man säga att även om bolagens arbete med affärsetik kan förbättras så finns hopp för framtiden då många av den yngre generationens medarbetare vi talade med vill se förbättringar både inom bolagen och för landet som helhet, säger Shane.

Lärdomar från Brasilienresan

Trots skillnader mellan gruvolyckan och mutskandalen så finns vissa gemensamma nämnare i båda situationerna. Det handlar bland annat om att ha kontroll över sina underleverantörer och dotterbolag, särskilt i utvecklingsländer. Brasilienresan visade också vilket viktigt redskap de påverkansdialoger som Swedbank Robur gör är.

– Vi kan till exempel påverka bolagen att minimera sina hållbarhetsrisker genom att få dem att förstå riskerna hos samarbetspartners och göra en grundlig genomgång av deras verksamheter, berättar Shane.

Att besöka bolag fonderna investerar i och föra dialog kring hållbarhetsfrågor är något som gynnar både bolagen och fondernas andelsägare.

– Det gör verkligen skillnad om vi tar oss tid att fysiskt besöka företagen, även om det är på andra sidan jordklotet. Företagen är mer mottagliga för våra synpunkter och sannolikheten ökar att de verkligen kommer att implementera föreslagna förbättringsåtgärder, säger Shane.