Den 3 januari 2018 införs MiFID II-direktivet för att stärka konsumenternas skydd och öka transperensen vid finansiell rådgivning. Syftet med de nya reglerna är att harmonisera regelringen av värdepappersmarknaden.

-För oss var det ett enkelt beslut att själva ta de externa analyskostnaderna. Vi är fondbolaget för de många spararna och vi vill att det ska vara tydligt för våra kunder vilken avkastning, vilka kostnader och vilken risk man kan förvänta sig vid sparande i våra fonder säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

I och med implementeringen av MiFID II-direktivet måste alla företag som tillhandahåller sparaprodukter redovisa samtliga kostnader och avgifter för produkterna på ett liknande sätt över hela Europa.

-Det här är ytterligare ett steg mot att fondsparande ska bli attraktivt för fler, och det är helt i linje med vår produktstrategi som grundar sig i enkelhet, hållbarhet och innovation, säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

För mer information:
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, +46 70 889 22 89
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 114 54 21

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se