Den senaste tidens osäkerhet på bostadsmarknaden väntas fortsätta, även om det är skillnad mellan storstäder och övriga landet. Ett högt utbud av nybyggda bostäder under 2018 och nya amorteringskrav påverkar främst storstadsregionerna. Där kan priserna falla ytterligare fem procent, framför allt på bostadsrätter, samtidigt som en svag prisuppgång på villor utanför storstadsregionerna är att vänta.

- Det är viktigt att skilja på storstadsregionerna och resten av landet och på villor och bostadsrätter när vi tittar på den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden. En mycket god ökning i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under året, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Första höjning av reporäntan väntas i juli i år

Utvecklingen på bostadsmarknaden hindrar dock inte Riksbanken från att höja räntan. I mitten av året kan Riksbanken se tillbaka på cirka ett år med inflationen kring målet. Swedbanks makroekonomer bedömer att en första försiktig räntehöjning kommer redan i juli i år, då reporäntan väntas höjas från -0,50 procent till -0,40 procent. Ytterligare en räntehöjning till -0,25 procent väntas komma under hösten. Först under 2019 bedöms reporäntan nå över 0 procent.

Varning för långsam hållbarhetsutveckling

Årets första konjunkturrapport innehåller även ett helt nytt avsnitt – en redogörelse över hållbarhetsutvecklingen i Sverige och i de baltiska länderna inom fyra hållbarhetskategorier: hållbar tillväxt på medellång sikt, social inkludering, miljöskydd och demokrati och styrning. Metoden utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I bara en av kategorierna, demokrati och styrning, får Sverige grönt ljus. För övriga områden lyser varningslamporna gula.

- Sverige behöver snabba på reformprocessen för att nå en mer hållbar utveckling. Men det svaga parlamentariska läget gör att nödvändiga reformer riskerar att utebli, vilket på lång sikt kan påverka finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen, säger Anna Breman

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:

Svensk ekonomi mjuklandar tack vare en stark omvärld

Swedbank Economic Outlook

Swedbank Direkt – Swedbank Economic Outlook