Den globala aktiemarknaden är relativt oförändrad sedan Swedbank Analys släppte senaste Investeringsstrategin för en månad sedan. Då minskades övervikten av aktier med anledning av ökade risker inför sommaren. Swedbank Analys anser att både de geopolitiska och makroekonomiska riskerna har ökat ytterligare sedan dess.
– Vi har sedan tidigare en övervikt i USA finansierad av en undervikt i Europa och vi anser att argumenten för denna position har stärkts den senaste tiden. Av denna anledning väljer vi att öka vår undervikt i Europa och fokusera samt öka vår övervikt i USA, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys gör mot bakgrund av detta vissa förändringar i allokeringen och väljer att öka övervikten i USA samtidigt som undervikten i Europa ökas. Utöver det neutraliseras även övervikten av Tillväxtmarknader. Portföljvikten i Sverige och Japan ligger kvar på neutral. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och banken behåller en neutral vikt Samtidigt förväntar sig banken att räntorna kommer stiga, om än i måttlig takt, varför räntor finaniserar den lilla övervikten för aktier.
– Exponering mot USA ger i dagsläget de bästa förutsättningarna genom att dra nytta av den starka vinstutveckligen för bolagen vilket vi ser som den primära drivkraften för aktiemarknaden framöver, avslutar Johannes Bjerner.

Mer information

Swedbanks Investeringsstrategi - Ljummen sommar väntas på börsen (rapporten)

Ljummen börssommar väntas (artikel i Aktiellt)

Strategi och allokering (samlingssida med rapporter)