Den 23 december stänger den svenska räntemarknaden tidigare:

 • Räntemarknader stänger kl.12.00

För fonder med totala innehav på stängda marknader eller med ändrade öppettider överstigande 30 procent av fondens totala marknadsvärde ska bryttidpunkt för handel justeras så att handel till känd kurs inte kan ske.

Bryttidpunkt

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska räntepapper sätts till kl.11.00.

 • Bas Ränta A
 • Dynamic A
 • Ethica Obligation A
 • Ethica Obligation Utd
 • Folksam LO Obligation
 • Förbundsräntefond
 • Förbundsräntefond Kort
 • Obligationsfond A
 • Obligationsfond Lång Inst
 • Räntefond Flexibel A
 • Räntefond Kort A
 • Räntefond Kort Plus A
 • Realränta A
 • Stiftelsefond
 • Stiftelsefond Utd
 • Talenten Räntefond MEGA B

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider