Den 1 april stänger den svenska marknaden tidigare enligt följande:

 • Räntemarknader stänger kl.12.00
 • Aktiemarknader stänger kl.13.00

För fonder med totala innehav på stängda marknader eller med ändrade öppettider överstigande 30 procent av fondens totala marknadsvärde ska bryttidpunkt för handel justeras så att handel till känd kurs inte kan ske.

Bryttidpunkter

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska räntepapper sätts till kl.11.00.

 • Bas Ränta A
 • Dynamic A
 • Ethica Obligation A
 • Ethica Obligation Utd
 • Folksam LO Obligation
 • Förbundsräntefond
 • Förbundsräntefond Kort
 • Obligation Lång Inst
 • Obligation Plus A
 • Räntefond Flexibel A
 • Räntefond Kort A
 • Räntefond Kort Plus A
 • Realränta A
 • Stiftelsefond
 • Stiftelsefond Utd
 • Talenten Räntefond MEGA B

 

Bryttidpunkt för fonder med majoritet i svenska aktier sätts till kl.12.00.

 • Access Edge Sweden A
 • Access Edge Sweden C
 • Access Mix A
 • Access Sverige A
 • Allemansfond Komplett
 • Bas 100 A
 • Bas 75 A
 • Bas 50 A
 • Bas 25 A
 • Exportfond A
 • Folksam LO Sverige
 • Folksam LO Västfonden
 • Förbundsfond Sverige Plus
 • Humanfond
 • KPA Etisk Aktiefond
 • KPA Etisk Blandfond 2
 • Mixfond Pension
 • Nordenfond
 • Ny Teknik A
 • Selection 25
 • Selection 50
 • Selection 75
 • Småbolagsfond Norden A
 • Småbolagsfond Sverige A
 • Swedbank Savings Fund 100 N
 • Swedbank Savings Fund 30 N
 • Swedbank Savings Fund 60 N
 • Sweden High Dividend A
 • Sverigefond A
 • Sverigefond MEGA I
 • Talenten Aktiefond MEGA J
 • Transfer 50
 • Transfer 60
 • Transition Sweden A
 • Transition Sweden MEGA J

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider