Den 23 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan
  • Ryssland

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 23 februari 2021.

  • Access Edge Japan A
  • Japanfond A
  • Rysslandsfond A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider