Den 19 maj är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hongkong
  • Korea
  • Turkiet

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 19 maj 2021.

  • Asienfond A
  • Global Emerging Markets A
  • Kinafond A
  • Small Cap Emerging Markets A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider