Huvudmännen för Dalslands Sparbank kallas härmed till ordinarie sparbanksstämma fredagen den 26 april klockan 18.00 i hörsalen Dalslands Sparbank, Mellerud. Vid stämman kommer angivna ärenden i Sparbankens reglemente att behandlas. 

Hälsningar
Styrelsen