Med anledning av justerade marknadsräntor ändrar Sparbanken utlåningsräntan enligt nedan från och med 24 maj 2024.

  • Dalslandskonto 3,50 % (-0,15 %)
  • e-sparkonto 1,90 % (-0,25 %)
  • Sparkapitalkonto 1,80 % (-0,25 %)
  • Placeringskonto företag 2,60 % (-0,25 %)
  • Skogskonto 3,30 % (-0,25 %)
  • Transaktionskonto 0,25 % (-0,25 %)

Konto- och reverskrediter privat och företag -0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte lån med bunden ränta.