Dalslands Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dalslands Sparbanks dataskyddsombud nås via:

Dalslands Sparbank
Dataskyddsombud
Box 33
464 21 Mellerud