– Slutavverkningen är en viktig affär. Den omfattar flera steg och kan sträcka sig över lång tid, från kontraktsskrivning till dess att plantorna är i marken. Vad som är bästa för dig beror på en mängd faktorer. Därför är ett generellt råd: ta professionell hjälp om du känner dig osäker, men se samtidigt till att lära dig mer. Ju mer du kan om skog, desto bättre blir ditt förhandlingsläge. Aktörerna på virkesmarknaden är generellt sett mycket generösa med sitt kunnande, så ta för dig, säger Anders Jansson.

Mer information

Läs hela artikeln och ta del av tips om avverkning på Atl.nu:

Avverkningsdags – Vem säljer jag till?