• Personinventeringen får en ny fråga om kunden har några befintliga lån. Frågan om hushållets kostnader förtydligas med att även eventuella lånekostnader ingår.
  • Olycksfallsförsäkringen går inte att ändra via Trygghetskollensändraflöde. Nu kommer ett felmeddelande upp med information om hur en sådan ändring kan hanteras istället.

Mer information om förändringarna (ppt)