Den 1 mars 2019 görs ett antal förändringar i fondbestämmelserna för Östeuropafond. Huvudsakliga förändringar är att vi tydliggör fondens geografiska inriktning och vilka företag fonden får investera i samt att vi inför andelsklasser. Att vi inför andelsklasser innebär ingen förändring för dig som andelsägare. De andelar som befintliga andelsägare har idag kommer att tillhöra andelsklass A med samma förvaltningsavgift som innan. Andelsklass A är en icke utdelande klass (så kallat ackumulerande) som handlas i SEK.

Vad är en andelsklass?

En fond kan ha olika andelsklasser, vilket innebär att en och samma fond erbjuder andelar med olika villkor. Villkoren kan skilja sig åt för till exempel vilken valuta fonden handlas i, om fonden är utdelande eller icke-utdelande, förvaltningsavgift och villkor för distribution. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Utöver ovanstående förändringar gör vi även förtydliganden och språkliga justeringar i fondbestämmelserna.

Kundbrev