Fonderna har likartad placeringsinriktning och samma riskklass, vilken är 1 på en skala från 1-7. I samband med sammanläggningen gör vi även en del ändringar i fondbestämmelserna för Penningmarknadsfond, som samtidigt byter namn till Swedbank Robur Räntefond Kort. Ändringarna i Penningmarknadsfond är delvis ett led i att anpassa fonden till nya förutsättningar. Bakgrunden till detta är en ny EU-förordning om penningmarknadsfonder som antogs i juni 2017. Vi har gjort bedömningen att den nya förordningen begränsar förvaltarnas möjligheter att skapa avkastning i fonden och har därför beslutat att göra förändringar i fondens karaktär och placeringsinriktning för att skapa möjligheter för ökad avkastning samt säkerställa att fonden inte omfattas av förordningen.
Den 14 mars höjer vi den gällande förvaltningsavgiften du som andelsägare betalar från nuvarande 0,00 procent till 0,10 procent till följd av fondens nya egenskaper.

Så här går det till

  • Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 12 mars före klockan 15.30.
  • Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 12 mars klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 18 mars och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Den 18 mars öppnas Räntefond Kort (f.d. Penningmarknadsfond) för handel.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i KPA Etisk Räntefond före den 12 mars kommer dina andelar i fonden att föras över till Räntefond Kort (f.d. Penningmarknadsfond).
  • Eventuella månadsöverföringar i KPA Etisk Räntefond ställs automatiskt om till Räntefond Kort (f.d. Penningmarknadsfond).

Mer information om sammanläggningen och ändringarna finns i kundbreven

Kundbrev om sammanläggningen - KPA Etisk Räntefond

Kundbrev om sammanläggningen - Penningmarknadsfond