Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på high yield företagsobligationer, det vill säga företagsobligationer som är utgivna av företag och banker med lägre kreditvärdighet. Fonden placerar huvudsakligen i europeiska, men även i svenska high yield-obligationer.

- Vi drar inom high yield nytta av vår befintliga investeringsprocess för krediter. Investeringsprocessen bygger på en strukturerad analys av sektorer och bolag. Vi investerar i företagsobligationer där vi ser en möjlighet att generera överavkastning gentemot det jämförelseindex vi använder, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare i Swedbank Roburs kreditteam.

- Eftersom fonden investerar i företagskrediter med en i genomsnitt högre kreditrisk så fokuserar vi här än mer på en analys av ett bolags förmåga att generera ett tillräckligt starkt kassaflöde för att kunna hantera sina skulder, refinansieringsrisker och likviditet. Vi undersöker även hur bolaget potentiellt kan komma att utvecklas i en situation av finansiell stress, fortsätter Christian.

Det här är en fond för dig som

  • vill ha ett långsiktigt räntesparande med möjlighet till högre avkastning än i en traditionell räntefond och kan acceptera en högre risk.
  • vill ha möjlighet till avkastning i dagens låga ränteläge men inte vill investera i aktier.
  • vill ha en räntefond med tillgång till hela Europas företagsobligationsmarknad utan begräsningar till ett enskilt land.

Fakta om Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield

  • Startdatum 15 maj
  • Årlig förvaltningsavgift är 0,90 %
  • Riskklass 3

swedbank.se/highyield

I januari lanserade vi även Företagsobligationsfond Mix, och kan nu erbjuda fyra olika företagsobligationsfonder; Företagsobligationsfond, Ethica Företagsobligationsfond, Företagsobligationsfond Mix och Företagsobligationsfond High Yield.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se