Efter den 7 februari 2019 kommer följande fonder inte längre att erbjudas:

  • AllianceBernstein FCP I Global Value A Acc
  • AllianceBernstein FCP I Japan Strategic Val A Acc
  • East Capital Balkans G SEK
  • Enter Return A
  • Fidelity Global Focus A-Acc-USD
  • Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-USD
  • Janus Henderson Hrzn Glbl Pty Eqs A2 USD


Kunder som vill sälja sina fondandelar behöver göra det senast den 31 januari. För att byta fond eller flytta fonderna till ett annat institut behöver det ske senast den 24 januari.

För de kunder som väljer att inte göra någonting kommer fondandelarna automatiskt att lösas in.

Ett byte till en annan fond eller en försäljning kan innebära en kapitalvinst eller förlust som kan medföra kapital- beskattning.

Exempel på kundbrev (pdf)