Swedbank Roburs första miljöfond startade 1996 och mycket har hänt sedan dess. Fler fonder som tar hänsyn till miljö och andra etiska faktorer har utvecklats och kallas numera för hållbarhetsfonder. Hållbarhetsanalysen har utvecklats och integrationen mellan förvaltare och hållbarhetsanalytiker har ökat. De företag som fonderna investerar i ska aktivt arbeta med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Hållbarhetsfonderna väljer också bort företag som producerar känsliga produkter och fossila bränslen. Nu har Swedbank Robur valt att Svanenmärka fem fonder (Ethica Sverige, Ethica Sverige MEGA, Ethica Global, Ethica Global MEGA och Humanfonden).

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. I början gällde märkningen främst produkter men utvecklades över åren att även gälla tjänster och nu även fonder. Svanens kriterier granskas och fastställs av en oberoende instans, den Nordiska Miljömärkningsnämnden.

Svanenmärkningen lägger stort fokus på att fonden väljer bort företag som producerar känsliga produkter och fossila bränslen samt att bolagens hållbarhetsarbete visar på en förändringsvilja. Förra året lanserade Morningstar hållbarhetsrating (globerna). Morningstars glober tar inte hänsyn till känsliga produkter (exempelvis kan ett tobaksbolag ha ett väldigt bra hållbarhetsbetyg). Svanen, tillsammans med Morningstars glober, gör det lättare för kunden att fatta ett mer hållbart beslut kring sina besparingar. Om du som sparare eller som investerare vill ha en hållbar fond, titta på om fonden är Svanenmärkt och hur många glober fonden har.

För ytterligare information om Svanens kriterier se svanen.se/spararen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se