Den 12 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

 • Kina
 • Hong Kong
 • Indonesien
 • Korea
 • Malaysia
 • Mauritius
 • Singapore
 • Taiwan

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 12 februari 2021.

 • Access Asien A
 • Access Edge Emerging Markets A
 • Asienfond A
 • Global Emerging Markets A
 • Kinafond A
 • Small Cap Emerging Markets A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider