Den 16 februari är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Taiwan
  • Kina
  • Brasilien

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 16 februari 2021.

  • Small Cap Emerging Markets A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider