Den 6 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Hong Kong
  • Thailand

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 6 april 2021.

  • Asienfond A
  • Global Emerging Markets A
  • Kinafond A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider