Den 29 april är följande länders finansiella marknader stängda:

  • Japan
  • Malaysia

Följande fonder innehåller mer än 30 procent värdepapper på den marknaden och kan därför inte kurssättas per den 29 april 2021.

  • Access Edge Japan A
  • Access Edge Japan C
  • Japanfond A

 

Swedbank Roburs kurssättning och bryttider