Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

Här hittar du ekonomisk information från Dalslands Sparbank, som årsredovisningar, likviditetsrisker och bankens ersättningspolicy.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggör
Dalslands Sparbank org.nr 562500-5243 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Likviditetsrisker

Information om sparbankens likviditetspositioner samt sparbankens finansieringskällor redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7, senast ändrad genom FFFS 2014:21).