Meny
Organisation
Samhällsengagemang
Ung Ekonomi
Sponsring
Tillsammans utvecklar vi Dalsland
Dalslandshjältar
Dalslandsprojekt

Ekonomisk information

Här hittar du ekonomisk information från Dalslands Sparbank, som årsredovisningar, likviditetsrisker och bankens ersättningspolicy.

Årsredovisning 2023

Här finner du Dalslands Sparbanks årsredovisning avseende verksamhetsåret 2023.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggör Dalslands Sparbank org.nr 562500-5243 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Likviditetsrisker

Information om Sparbankens likviditetspositioner samt Sparbankens finansieringskällor redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7, senast ändrad genom FFFS 2014:21).

Ersättningspolicy

Läs mer om Sparbankens ersättningspolicy.