Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Vår sponsringsstrategi

Two kids and a man on the reserve bench at a football field.

Dalslands Sparbank är en aktiv del i föreningslivet i Dalsland. Vi är en lokalt förankrad bank som värnar om framtiden i vårt verksamhetsområde. Vi stöjder föreningslivet på olika sätt och vill med vår sponsring aktivt ta del av och stötta samhället till det bättre.

Vid sponsring ska Dalslands Sparbank

 • Alltid skriva avtal
 • Följa bankens värderingar i sponsorverksamheten
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar och organisationer når många människor i vårt verksamhetsområde och där sponsringen bidrar till lokal nytta
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet
 • Helst erbjudas att medverka vid aktiviteter där vi möter ledare, medlemmar, styrelse, publik, ungdomar och föräldrar
 • Sponsring skall endast ske till ideella föreningar eller projekt
 • Privatpersoner med eget vinstintresse får inte förekomma i sponsringsobjekten
 • Vid större sponsoråtagande ska vi vara huvudsponsor och ingen verksamhet som konkurrerar med Dalslands Sparbank bör medverka

Dalslands Sparbank ska undvika:

 • Att skriva sponsoravtal där möjligheterna till affärer är begränsade
 • Att sponsra enskilda individer
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter som vissa motor-, äventyrs- och kampsporter
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, inom t ex etik, moral och miljö
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
 • Indirekt sponsring, detta kan till exempel vara bidrag till galor som sedan låter överskottet gå vidare. Vi ger i så fall bidrag direkt.
 • Att skriva avtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen
 • Att sponsra skolresor och dylikt

Mervärden för Dalslands Sparbank

Ett sponsringssamarbete ska även innehålla mervärden för Dalslands Sparbank genom till exempel:

 • Att vi är föreningens bank med tillhörande tjänster såsom konto, internetbank och kort
 • Att vår logotype finns med i föreningens marknadsföring, exempelvis länk från föreningens hemsida till vår
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till styrelse och medlemmar
 • Att erbjuda rationell kontant och korthantering
 • Att vi har rätt att omnämna föreningen i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår hemsida