Meny
Organisation
Samhällsengagemang
Ung Ekonomi
Sponsring
Tillsammans utvecklar vi Dalsland
Dalslandshjältar
Dalslandsprojekt

Dalslands Sparbank som sponsor

Sponsring Dalslands Sparbank

För oss är föreningslivet inom idrott och kultur viktiga delar i samhället, vi bryr oss om den bygd vi verkar i och dess invånare. Vi jobbar för god utveckling och sund ekonomi, därför sponsrar vi gärna verksamheter som utvecklar vår bygd och ger ett rikt lokalt förankrat föreningsliv inom idrott och kultur.

Vårt arbete som sponsor

Hur sponsrar vi?

Vår sponsring är individuell och anpassas till den sökande föreningen, den kan innebära banktjänster till förmånliga villkor eller sponsorstöd till föreningen. Vid högre godkända sponsorbelopp görs ett sponsoravtal mellan oss och föreningen, vid mindre belopp skrivs inget avtal men det behandlas likadant, följer samma riktlinjer och följs upp på samma sätt.

Vilka sponsrar vi?

Vi sponsrar ideella verksamheter som engagerar en bredd i vårt område, resulterar i lokal nytta för bygden och som verkar i linje med våra värderingar. Vi sponsrar föreningar eller organisationer men aldrig enskilda individer. Våra sponsorsamarbeten ska hålla hög kvalité som ger en nytta för både oss, vårt varumärke och er verksamhet, alla samarbeten följs upp och utvärderas för att hålla god kvalitet.

Exponering för Dalslands Sparbank

I våra sponsorsamarbeten vill vi se ett mervärde för Dalslands Sparbank genom att vi är ert första val av bank med tillhörande tjänster för er förening. Vi värnar om vårt varumärke och vill jobba tillsammans med er för att stärka varandras. All exponering av vårt varumärke ska vara tydlig, enkel att ta till sig och vara enligt överenskommelse.

Sponsringsavtal och strategi

Som sponsor vill vi aktivt vara med och skapa ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Läs mer om vår sponsring och sponsorstrategi.

Ansök om sponsring

Varje år får vi många förfrågningar om sponsorsamarbeten. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. 

Har du frågor om sponsring?

Kontakta vår marknadschef Sofia Falkman

Sofia Falkman Marknadschef