Generell beskrivning över den kunskap och erfarenhet som styrelsen i Dalslands Sparbank sin helhet behöver besitta