Meny
Organisation
Samhällsengagemang
Ung Ekonomi
Sponsring
Tillsammans utvecklar vi Dalsland
Dalslandshjältar
Dalslandsprojekt

Vision och affärsidé

En familj med regnkläder ute i naturen

Vision

Tillsammans utvecklar vi Dalsland.

Affärsidé

Dalslands Sparbank ska vara en långsiktigt lönsam bank till följd av marknadsledande produkter, tjänster, service och renommé.

Våra värdeord

Enkelhet

Inget krångel. När kunderna tar kontakt med oss på Dalslands Sparbank så ska vi bemöta dem på ett enkelt och obyråkratiskt sätt. De ska känna att de kan höra av sig när som helst, fråga vad som helst och få snabb respons på sina förfrågningar. Det ska också vara enkelt att förstå vad vi står för och vad vi tillför till bygden. 

Omtanke

Vår verksamhet bygger på förtroende. Genom att visa våra kunder omtanke i varje detalj bygger vi starka relationer. Vid varje kundmöte försöker vi ta reda på så mycket som möjligt om människorna och företagen som vi arbetar med. För först då kan vi ge dem bästa möjliga hjälp. Vi sätter en ära i att vara pålästa, personliga och proaktiva. Kort sagt - vi bryr oss. 

Samarbete

Människor, företag och alla andra som möter Dalslands Sparbank ska känna att de kan lita på oss. Därför anstränger vi oss alltid för att göra det där lilla extra. Vi lyssnar, tar ansvar och arbetar engagerat för allas bästa. På samma sätt stöttar vi våra kollegor när de behöver hjälp eller support.